Hopp direkte til innhold
  • Sted: Rotnesbadet
    1482 NITTEDAL
  • Fra: mandag 25.10.2021, kl. 21.00
  • Til: mandag 25.10.2021, kl. 22.00

Fritrening i vann er en egenaktivitet, hvor det er godkjente livreddere tilstede. 

Fritreningen skjer i oppvarmet basseng og er nyttig for de som trenger å bevege seg rolig i bassenget, eller de som ønsker å svømme i oppvarmet basseng. 

Det er ingen egenandel på fritreningen. Bassenget holdes stengt i skolens ferier. Påmelding til Knut Konow på sms til 920 14 556.