Hopp direkte til innhold

Anbefalinger knyttet til covid-19

  • Fra: torsdag 09.12.2021, kl. 00.00
  • Til: søndag 09.01.2022, kl. 00.00

Anbefalinger knyttet til Covid-19

Til alle Lokallag og Fylkesutvalg

Myndighetene har strammet ytterligere inn når det gjelder smittevernrestriksjoner, både på nasjonalt og lokalt nivå. Ettersom LHL organiserer personer med forhøyet risiko for alvorlig forløp av Covid-19, anbefales lagene å vise ekstra stor forsiktighet.

LHL anbefaler at fylkesstyrer og lokallag ikke gjennomfører planlagte fysiske møter og samlinger i tiden frem mot nyttår. Det nærmer seg nå jul, og det oppfordres til at man tar juleferie litt tidligere enn man ellers hadde planlagt.

Det anbefales å ikke gjennomføre fysisk trening innendørs, men gåturer utendørs kan gjennomføres så lenge man holder avstand og følger smittevernregler.

Flere lag har planlagt juleavslutning, og vår anbefaling er å ikke gjennomføre. Dersom laget likevel vurderer å gjennomføre, ber vi om at det tas kontakt med kommunelege/smittevernlege før endelig beslutning tas.

Det råder stor usikkerhet om hvordan den nye virusmutasjonen vil prege smittesituasjonen og sykdomsutviklingen i tiden fremover. Vi vil komme tilbake med oppdaterte råd og anbefalinger i løpet av første uke i januar.

Ønsker alle en riktig god jul!

Med vennlig hilsen

Simen Brændhaugen
Organisasjonssjef i LHL