Hopp direkte til innhold

AVLYST - LHL Ringerike alle aktiviteter

  • Fra: tirsdag 04.05.2021, kl. 00.00
  • Til: mandag 07.06.2021, kl. 00.00

Pga Corona situasjonen er alle LHL Ringerikets aktiviteter som lagsmøter, turer, trimaktiviteter inkl bowling avlyst inntil videre. Styret vil gjøre en løpende vurdering når aktivitetene kan gjenopptas.

Dette er ikke en ønsket situasjon, men det viktigste er å ta ansvar for helse og "sikkerhet" til våre medlemmer og andre som ville blitt berørt av dette. Vi ber om forståelse for beslutningen.

Siden alle trimaktiviteter er avlyst anbefales LHLs - trimvideoer. Videoene er ett lavterskeltilbud som passer alle nivåer og er å finne på LHL hjemmesider https://www.lhl.no/

Hilsen styret i LHL Ringerike