Hopp direkte til innhold

AVLYST - LHL Ringerike alle aktiviteter

  • Fra: mandag 07.09.2020, kl. 00.00
  • Til: mandag 05.10.2020, kl. 00.00

Pga Corona situasjonen er alle LHL Ringerikets aktiviteter som lagsmøter, turer, trimaktiviteter inkl bowling avlyst inntil videre. Styret vil ta en ny vurdering på styremøte i Oktober om aktivitetene kan gjenopptas.

Dette er ikke en ønsket situasjon, men det viktigste er å ta ansvar for helse og "sikkerhet" til våre medlemmer og andre som ville blitt berørt av dette. Vi ber om forståelse for beslutningen.

Med ønske om en riktig fin høst.

Hilsen styret i LHL Ringerike