Hopp direkte til innhold

AVLYST - LHL Ringerike alle aktiviteter

  • Fra: onsdag 02.12.2020, kl. 00.00
  • Til: mandag 11.01.2021, kl. 00.00

Pga Corona situasjonen er alle LHL Ringerikets aktiviteter som lagsmøter, turer, trimaktiviteter inkl bowling avlyst inntil videre. Styret vil ta en ny vurdering på styremøte i januar 2021 om aktivitetene kan gjenopptas.

Dette er ikke en ønsket situasjon, men det viktigste er å ta ansvar for helse og "sikkerhet" til våre medlemmer og andre som ville blitt berørt av dette. Vi ber om forståelse for beslutningen.

Siden alle trimaktiviteter er avlyst anbefales LHLs - trimvideoer. Videoene er ett lavterskeltilbud som passer alle nivåer og er å finne på LHL hjemmesider https://www.lhl.no/

Hilsen styret i LHL Ringerike