Hopp direkte til innhold

LHL Ringerike - alle aktiviteter AVLYST

  • Fra: mandag 02.11.2020, kl. 00.00
  • Til: mandag 11.01.2021, kl. 00.00

Pga. corona-situasjonen er alle LHL Ringerikes aktiviteter som lagsmøter, turer, trimaktiviteter inkludert bowling avlyst inntil videre. Styret vil ta en ny vurdering på styremøte i januar 2021 om aktivitetene kan gjenopptas.

Dette er ikke en ønsket situasjon, men det viktigste er å ta ansvar for helse og "sikkerhet" til våre medlemmer og andre som ville blitt berørt av dette. Vi ber om forståelse for beslutningen.

Siden alle trimaktiviteter er avlyst anbefales LHLs trimvideoer. Videoene er ett lavterskeltilbud som passer alle nivåer. Se https://www.lhl.no/et-sunnere-liv/fysisk-aktivitet/video-trim/

Hilsen styret i LHL Ringerike