Hopp direkte til innhold

Informasjon fra Styret i LHL Ringerike - alle aktiviteter

  • Fra: mandag 05.07.2021, kl. 00.00
  • Til: søndag 15.08.2021, kl. 00.00

På grunn av Corona situasjonen er fremdeles alle LHL Ringerikes trim aktiviteter satt på vent. Men nå ser det ut som Corona restriksjoner er i ferd med å åpne opp. Styret i LHL Ringrike vil ha en løpende vurdering om når trim aktivitetene kan gjenopptas.

Det forberedes en jubilums tur til Valdres Høyfhellshotell i høst.
Påmelding og nærmere info om turen innen 1. august til Gunn (mobil 994 67199) eller Harald (mobil 918 36043).

Med forbehold om endringer i smittesituasjonen, håper vi virkelig at turen blir en realitet nå i høst, også ettersom mange har fått Corona vaksine.

Valgkomiteen innstilte styret fra 2020 på gjenvalg før årsmøtet vi skulle hatt 22/2-21.Årsmelding, regnskap og budsjett var klart til da, men da var Corona epidemien på sitt "værste" både lokalt og på landsbasis, så Norge ble stengt ned.

Det sittende styret sier ja til å sitte til februar 2022,  og LHL sentralt har gitt anledning til å utsette årsmøtet til da. Det vil da bli årsmøte for både 2020 og 2021 under ett.

Inntil da ønsker Styret i LHL Ringerike alle våre lokale medlemmer og andre LHL'ere i Viken en god og smittefri sommer!!

TA VARE PÅ DEG SELV OG DE RUNDT DEG !!!