Hopp direkte til innhold

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i LHL Sarpsborg

 • Sted: Quality Hotel Sarpsborg
  1713 Sarpsborg
 • Fra: torsdag 22.10.2020, kl. 18.00
 • Påmeldingsfrist: fredag 16.10.2020, kl. 16.00

I henhold til LHLs vedtekter § 8 Lokallag innkaller interimsstyret i LHL Sarpsborg til ekstraordinært årsmøte innen fastsatt frist - minst 3 ukers varsel til medlemmene. I henhold til vedtektene kan ekstraordinært årsmøte bare behandle saker som er meddelt i innkallingen. 

Saksliste

Sak 1: Konstituering med godkjenning av:

 • innkalling
 • saksliste
 • valg av møteleder(e)
 • protokollunderskrivere
 • evt. andre møtefunksjonærer

Sak 2: Valg av styre i LHL Sarpsborg og representant til lagsamling med fylkesårsmøte i LHL Viken

Lokallagsstyret består av lagleder samt minimum 2 medlemmer og 2 varamedlemmer: 

 • leder velges for 1 år 
 • studieleder og likemannsansvarlig velges for 2 år (rullerende valg) 
 • 2 vararepresentanter velges for 2 år (rullerende valg) 
 • eventuelle øvrige styremedlemmer velges for 2 år 
 • nestleder utpekes av og blant styrets medlemmer

Representant til lagsamling med fylkesårsmøte i LHL Viken:

 • valg av representant til fylkesårsmøtet
 • valg av to vararepresentanter til fylkesårsmøtet (i nummerert rekkefølge)

Sak 3: Valg av valgkomite:

 • leder
 • 2 medlemmer 
 • 1 vararepresentant

Påmelding til årsmøtet:

På grunn av covid-19 er det obligatorisk påmelding for å delta på årsmøtet. Dette fordi en skal sikre tilstrekkelig plass i møtelokalene til å kunne etterleve det smitteforebyggende regelverket i forbindelse med møtevirksomhet.

Frist for påmelding: Fredag 16. oktober kl. 16.00

Påmelding sendes til Stig Terje Tolo på  eller ringe / sende SMS til 951 61 396.

Stig Terje Tolo

Stig Terje Tolo

Organisasjonssjef

Tlf: 951 61 396

Kan bistå med spørsmål om interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag.

Hva må du som møtedeltaker gjøre:

 • Holde minst 1 meters avstand til andre deltakerne i møterom og på vei inn og ut av møterom 
 • Følge smittevernråd om å vaske hender, hoste i armkrok og holde deg hjemme ved symptomer på sykdom eller sykdom 
 • Begrense bruken av kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra møtet så mye som mulig 
 • Deltagere som ikke er i samme husstand bør ikke bruke felles bil til/fra møtet

Hva gjør arrangør:

 • Sørger for at det er mulig å få vasket hender eller at det er tilgjengelig håndsprit i tilknytning til møtet
 • Sørger for at det er vasket av bordflater, stoler og annet utstyr før møtet
 • Sørger for at deltakerne overholder smittevernreglene. Det utnevnes en smittevernansvarlig for møtet
 • Den smittevernansvarlige skal utarbeide deltakerliste med tanke på evt. smittesporing i ettertid
 • Følger med på de lokale smitteforholdene da det kan være behov for å avlyse møtet dersom lokale helsemyndigheter endrer sine råd

 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i LHL Sarpsborg

Med vennlig hilsen interimsstyret i LHL Sarpsborg

 • Håkon Stubberud, Leder LHL Viken 
 • Nina Tronerud, Fylkesstudieleder LHL Viken 
 • Stig Terje Tolo, Organisasjonssjef LHL