Hopp direkte til innhold
  • Sted: Rødekorshuset, Steinholt
    6240 Ørskog
  • Fra: onsdag 14.02.2018, kl. 16.45
  • Til: onsdag 14.02.2018, kl. 19.15

 Dans etter musikk er en meget god form for fysisk aktivitet og man får også trene på å kordinere musikk og dans. Alle er velkommen.
Ta kontakt med Einar Søvik tlf. 984 54 464 eller
Inger Dyb Søvik tlf. 974 24 795