Hopp direkte til innhold
  • Sted: Søvik
    6280 Søvik
  • Fra: mandag 12.08.2019, kl. 17.15
  • Til: mandag 12.08.2019, kl. 20.30

Felleskjøring fra Skodje ILs klubbhus kl.17.15

Oppmøte parkeringsplassen opp mot         
Gamlemsvetevegen kl.17.50 

Grusvei og sti.      

Turleiar Lars Holmeset tlf. 950 69 095