Hopp direkte til innhold
  • Sted: Hopen Brygge
    , 6570 Smøla
  • Fra: tirsdag 12.02.2019, kl. 17.00
  • Til: tirsdag 12.02.2019, kl. 20.00

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet er åpent for alle, men bare personer med gyldig medlemskap har stemmerett.