Hopp direkte til innhold
  • Sted: Vikemarka skule, gym.salen
    6153 Ørsta
  • Fra: mandag 26.02.2018, kl. 19.00
  • Til: mandag 26.02.2018, kl. 20.30

Gymnastikk/trening der ein sjølv bestemmer tempoet.

 

Påmelding ikkje nødvendig. Treninga er gratis, både for medlemer og ikkje medlemer. Ikkje aktivitet i skuleferiane. For informasjon, ta kontakt med Asbjørn Aarseth, tilf 468 29 876