Hopp direkte til innhold
  • Sted: Vikemarka skule, gym.salen
    6153
  • Fra: torsdag 18.10.2018, kl. 15.45
  • Til: torsdag 18.10.2018, kl. 17.00

Gymnastikk/trening der ein sjølv bestemmer tempoet.

Påmelding ikkje nødvendig. Treninga er gratis, både for medlemer og ikkje medlemer. Ikkje aktivitet i skuleferiane. For informasjon, kontakt Asbjørn Aarseth, tlf 468 29 876