Hopp direkte til innhold

LHL Trøndelag (Nord-Trøndelag)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Trøndelag (Nord-Trøndelag) skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i LHL Trøndelag (Nord-Trøndelag)

Fra venstre: Jan Arve Homstad (nestleder), Guri Sagvik (likemannskoordinator), Astrid Marie Bakken (studieleder og brukermedvirker) og Kjellrun Vikestad (leder).

LHL Nord-Trøndelag

Adresse: LHL Nord-Trøndelag
c/o LHL
0028 OSLO
Tlf: 95161396 Mobil:
E-post: Bankkonto: 16440984545
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Kjellrun Vikestad Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant kjellrun.vikestad@gmail.com 90888890 90888890
Kjell Egil Kvarmesbakk 1. varamedlem fylkesutvalget kjeegil@icloud.com 46502559
Astrid Marie Bakken Fylkesstudieleder, Brukermedvirkningskoordinator astrid.marie.bakken@ntebb.no 48214571
Eilif Myre Landsstyrerepresentant eilifmyhre@msn.com 45487852 45487852
Guri Minnie Sagvik Likemannskoordinator fylkesutvalg g-minnie@online.no 74397363 47386373
Jan Arve Homstad Nestleder fylkesutvalg jarveho@online.no 90694909 90694909
Gunn-Iren Bakken Vara landsstyret gunnbakken@hotmail.com 74288798 95934678
Kåre Heggdal Vara landsstyret karhegg@gmail.com 74278761 91622984