Hopp direkte til innhold

LHL Trøndelag (Nord-Trøndelag)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Trøndelag (Nord-Trøndelag) skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fra venstre: 1. vara Wenche Stubbe, kampanjeansvarlig Søren Skagemo, fylkesutvalgsleder Svein Bjarne Holmen, fylkesstudieleder Astrid Marie Bakken, brukermedvirkningskoordinator Jan Arvid Homstad og likemannskoordinator Kjellrun Vikestad.

LHL Nord-Trøndelag

Adresse: LHL Nord-Trøndelag
c/o LHL
OSLO0028
Tlf: 95161396 Mobil:
E-post: Bankkonto: 16440984545
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Svein Bjarne Holmen Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant svein.holmen@getmail.no 90164935 90164935
Jan Frode Hagstrøm 2. Varamedlem Jan.f.hagstrom@ntebb.no 74165536 41687648
Jan Arve Homstad Brukermedvirkningskoordinator jarveho@online.no 90694909 90694909
Astrid Marie Bakken Fylkesstudieleder astrid.marie.bakken@ntebb.no 48214571
Torunn Weiseth IT-kontakt/medlemsregister torunn_80@hotmail.com 92679528 92679528
Roger Dragsten Moe IT-kontakt/medlemsregister rwdm65@gmail.com 90109600 90109600
Kjellrun Vikestad Landsstyrerepresentant, Likemannskoordinator fylkesutvalg kjellrun.vikestad@gmail.com 90888890 90888890
Søren Skagemo Styremedlem fylkesutvalg soek-ska@online.no 74408543 45615813
Mali Øverkil Vara landsstyret mali@fordal.no 97573997
Reinert Eidshaug Vara landsstyret reinert@eidshaug.no 74391395 90517226