Hopp direkte til innhold
  • Sted: Overhalla fysikalske
    7860 Skage
  • Fra: tirsdag 02.10.2018, kl. 18.00
  • Til: tirsdag 02.10.2018, kl. 19.30

Vi benytter fysioterapeutens treningslokalet og organiserer oss selv. Avsluttes med kaffe.