Hopp direkte til innhold
  • Sted: Saga FT sine lokaler
    7725 Steinkjer
  • Fra: mandag 16.04.2018, kl. 16.00
  • Til: onsdag 23.05.2018, kl. 17.00

Sprekere 2 er et tilrettelagt treningstilbud for personer som enten har, har hatt, er arvelig disponert for lunge - hjerte sykdom. I tillegg ønsker vi å prioritere de som er i yrkesaktiv alder (dette er ikke et absolutt, men om deltagerantall overstiger kapasiteten, vil det bli gjort en slik prioritering). 

Spreker 1 og 2 er prosjekter med en sluttdato. Etter prosjekttiden vil tilbudet bli videreført som et fast treningstilbud, der innhold vil være det samme nå,.men testing vil ikke bli videreført.

Livsstilsendring er et nøkkelord i vår målsetting med Sprekere.

Treningene gjennomføres hos Saga FT med instruktører med høy kompetanse rundt det å legge opp treninger for nettopp denne målgruppa.

Intervalltrening og crossfit (sirkeltrening) er hovedoverskriftene i treningene. Nivået og måten det gjennomføres på gjør at det passer alle, om man er sprek eller ikke. De fleste vil oppleve at om man trener i gruppe, er dette individuelt tilpasset.

Idrettens testsenter en medaktør nå i prosjekttiden. Alle deltagerne har vært gjennom en grundig test under oppstart og vil bli retestet ved prosjektslutt. Denne testen vil dokumentere treningens effekt hos den enkelte.

Det vil også bli gjennomført "fagdager". Der det vil bli forelesning på aktuelle temaer som feks trening, motivasjon, ernæring, medisin, forebygging etc. Dette vil bli  gjennomført av personer med spesialkomptanse på tematikken. 

Påmelding skjer via mail eller tlf til: Eivind Langfjord tlf. 41224422 Mail: eivind.langfjord@gmail.com Jan Frode Hagstrøm tlf. 41687648 Mail: jan.frode.hagstrom@rostad.org