Hopp direkte til innhold
  • Sted: LHL senteret i Åsveien
    ,
  • Fra: torsdag 04.01.2018, kl. 19.00
  • Til: torsdag 04.01.2018, kl. 21.30

Bingo

Annen hver torsdag arrangerer LHL Brønnøy bingo på LHL Senteret.Arrangementet er populært og godt besøkt av. I tillegg til Bingo selges også andre spill som f. eks 21.

Salg av pølser og mineralvann.