Hopp direkte til innhold
  • Sted: LHL-senteret, Hauknes
    8618
  • Fra: torsdag 26.09.2019, kl. 08.30
  • Til: torsdag 12.12.2019, kl. 13.30

Kurs i treskjæring a 30 timer x 2. Pris for 30-timers kurs: For medlemmer: kr 495,- For ikkemedlemmer kr 550,-

Påmelding til studieleder i tlf 41243002