Hopp direkte til innhold
  • Sted: Thon Hotel Opera
    0191 Oslo
  • Fra: mandag 30.08.2021, kl. 18.00
  • Til: mandag 30.08.2021, kl. 20.00

LHL Hjerneslag Oslo innkaller til årsmøte på Thon Hotel Opera mandag 30. august klokka 18.00. I tillegg til ordinære årsmøtesaker, blir det et foredrag. Vi ber om påmelding til mobil 905 06 449.

Foredraget er per nå ikke klart, men vi satser på en dyktig fagperson og et tema som vil interessere mange. Foredragsholder og tema varsles på SMS når det er klart. 

Årsmøtesaker:

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av årsberetning og regnskap
  3. Behandling av innkomne forslag og uttalelser
  4. Fastsettelse av budsjett
  5. Valg

Medlemmer som ønsker tilsendt beretning og regnskap før møtet, kan kontakte sekretær og kasserer Tommy Skar på e-post .eller mobil 905 06 449.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende to uker før møtet, og kan sendes til sekretær Tommy Skar .

Fra styret foreslås det at LHL Hjerneslag Oslo endrer navn til LHL Hjerneslag Oslo og Akershus.

På årsmøtet har bare personer med gyldig medlemskap stemmerett, men også ikke-medlemmer er velkommen til å delta på møtet for å høre foredraget.