Hopp direkte til innhold

Årsmøte i LHL Oslo lokallag

23. mai

Årsmøte i LHL Oslo lokallag

Tid 18:00 Sted Velferdsetatens lokaler, Storgata 51

I henhold til LHLs vedtekter innkalles det til årsmøte i LHL Oslo.

Sak 1: Konstituering med godkjenning av innkalling, saksliste, valg av møteleder(e), protokollunderskrivere og evt. andre møtefunksjonærer

Sak 2: Godkjenning av årsberetninger (2019-2020-2021). Godkjenning av regnskap og revisors beretning (2019-2020-2021)

Sak 3: Behandling av eventuelle innkomne forslag og uttalelser. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet

Sak 4: Planer for likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer

Sak 5: Fastsette budsjett

Sak 6: Valg av styre og valgkomité

Informasjon om representanter til LHLs Landsmøte i juni

Papirer til årsmøtet blir sendt påmeldte på e-post i forkant av møtet.

 

Velkommen!

 

Frist for påmelding: 8.mai 2022 Påmelding sendes til: (evt. som SMS til 905 04 223)