Hopp direkte til innhold

LHL Østfold

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Østfold skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Østfold. Fra venstre: Hans Olav Broen, Turid Andersen, Håkon Stubberud og Gerd M Vestreng, Marril Herft.Fylkesutvalget i Østfold. Fra venstre: Hans Olav Broen, Turid Andersen, Håkon Stubberud og Gerd M Vestreng, Marril Herft.

LHL Østfold - 10011200

Adresse: LHL Østfold
LHL Østfold
0028 OSLO
Tlf: 90794727 Mobil:
Epost: Bankkonto:

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Gerd Marit Vestreng Fylkesstudieleder, Vara landsstyret gerd.vestreng@hotmail.com 91155158
Hans Olav Broen Nestleder lokallag, Styremedlem fylkesutvalg hanbroen@gmail.com 69225228 91602255
Hans Ellingsen Vara landsstyret hael@online.no 69147363 93451946
May Midtby Landsstyrerepresentant maymi44@outlook.com 69377218 90950331
Turid Andersen Likemannskoordinator fylkesutvalg, Varamedlem turidandersen1941@gmail.com 69342312 90642009
Håkon Stubberud Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant post@byggkonsulent.no 69224387 90794727