Hopp direkte til innhold

LHL Årsmøte 2019

  • Sted: Thorvald stuer,
    1890
  • Fra: tirsdag 05.02.2019, kl. 18.30
  • Til: tirsdag 05.02.2019, kl. 20.45

Lagets årsmøte

Innkalling til årsmøte i LHL Rakkestad

Tirsdag 5. februar 2019

Sted: Storgata 3

Klokkeslett: kl. 18:30

I henhold til LHLs vedtekter skal lokallaget avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Styret innkaller med dette lagets medlemmer til årsmøte innen fastsatt frist - minst 4 ukers varsel til medlemmene.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet (22.jan). Med innkallingen skal følge forslag til saksliste.

Forslag til saksliste:

Sak 1:  Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer

Sak 2:  Godkjenninger jfr § 18 i LHLs vedtekter

årsberetning laget og trimmen

regnskap laget

regnskap trimmen (utdrag fra hovedregnskapet)

Sak 3:  Behandling av innkomne forslag og uttalelser

Innkomne forslag

styrets forslag til bevilgning av midler til LHL internasjonal

Sak 4:  Fastsettelse av prioriterte oppgaver i lokallaget

            handlingsplan for 2019

Sak 5:  Fastsettelse av budsjett 2019

            Budsjett legges frem i årsmøte

Sak 6:  Valg av styre

Lokallagsstyret består av lagleder samt minimum 2 medlemmer og 2 varamedlemmer:

leder velges for 1 år

studieleder og likemannsansvarlig velges for 2 år (rullerende valg)

2 styremedlemmer velges for 2 år (rullerende valg)

2 vararepresentanter velges for 2 år (rullerende valg)

Nestleder utpekes av og blant styrets medlemmer

Sak 7:  Valg av valgkomite bestående av leder + 2 medlemmer samt 1 vararepresentant

Valgkomiteen velges for 3 år. (rullerende valg)

I lokallaget har bare personer med gyldig medlemskap stemmerett. Styret har ikke stemmerett ved godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Velkommen på årsmøte i LHL Rakkestad

                                                                         07/01-2019       Styret

Årsmøtepapirene blir lagt ut 15. januar

Det er tid for årsmøte Det er servering fra kjøkkenet Utlodning Håper du vil komme