Hopp direkte til innhold
  • Sted: Vea sykehjem
  • Fra: mandag 20.08.2018, kl. 18.15
  • Til: mandag 20.08.2018, kl. 19.00

Dette programmet har moderat til lav intensitet og er i hovedsak basert på treningsprinsipper for de med redusert funksjonsnivå, uavhengig om det skyldes lungesykdom, hjertesykdom eller andre årsaker. Programmet passer for de fleste, og treningseffekten avhenger av hvor mye man tar i. Øvelsene gjøres sittende på stol eller stående. Treniningen ledes av fysioterapeut.

.

 

Påmelding ved fremmøte. Kontaktperson: Ruth Aanensen tlf.nr. 971 87 047