Hopp direkte til innhold

LHL Sogn og Fjordane

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane ble valgt i mars 2015.

bilde av Margaret Nygaard, Laila Irene Røneid, Sissel Stavøstrand og Torbjørg AasenFylkesutvalget i Sogn og Fjordane representert ved Margaret Nygaard, Laila Irene Røneid, Sissel Stavøstrand og Torbjørg Aasen (Foto: Christopher Olssøn)

LHL Sogn og Fjordane - 10012100

Adresse: LHL Sogn og Fjordane
LHL Sogn og Fjordane
0028 OSLO
Tlf: 57750230 Mobil:
Epost: Bankkonto: 37050501052

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Arne Dale 3. Varamedlem, Vara landsstyret g-dal@online.no 95039740 95039740
Laila Irene Røneid Varamedlem l-ir-roe@online.no 90232593
Marita Gunn Aarvik Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant marita.aarvik@gmail.com 57859983 99627989
Ragnfrid Aasen Hatlem Nestleder fylkesutvalg ragnfrid.hatlem@enivest.net 57789201 97616945
Unni Reksten Vara landsstyret, Likemannskoordinator fylkesutvalg unnireksten@gmail.com 90162286
Tore Jakob Madsen Leder valgkomite fylke tore.jakob.madsen@gmail.com 57748577 41108265
Jarle Vindedal Landsstyrerepresentant, Styremedlem fylkesutvalg jarle.vindedal@privat.alb.no 97410065
Torbjørg Aasen Fylkesstudieleder sunniva@sunnivasenteret.no 41242546
Hilde Katrin Bjørneset 2. Varamedlem hildekatrin77@gmail.com 40871213

Våre aktiviteter