Hopp direkte til innhold

LHL Sogn og Fjordane

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane ble valgt i mars 2015.

bilde av Margaret Nygaard, Laila Irene Røneid, Sissel Stavøstrand og Torbjørg AasenFylkesutvalget i Sogn og Fjordane representert ved Margaret Nygaard, Laila Irene Røneid, Sissel Stavøstrand og Torbjørg Aasen (Foto: Christopher Olssøn)

 

 

23.11.2018: Pressemelding fra LHL Sogn og Fjordane
Hjerneslagkafé

LHL Sogn og Fjordane

Adresse: LHL Sogn og Fjordane
LHL Sogn og Fjordane
0028 OSLO
Tlf: 57750230 Mobil:
E-post: Bankkonto: 37050501052
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Marita Gunn Aarvik Landsstyrerepresentant, Fylkesutvalgsleder marita.aarvik@gmail.com 57859983 99627989
Laila Irene Røneid 1 Varamedlem l-ir-roe@online.no 90232593
Hilde Katrin Bjørneset 2. Varamedlem hildekatrin77@gmail.com 40871213
Jan Kåre Duesund 3. Varamedlem jduesund@online.no 92614193 92614193
Torbjørg Aasen Fylkesstudieleder sunniva@sunnivasenteret.no 41242546
Jan Tore Odd Landsstyrerepresentant, Styremedlem fylkesutvalg jan_odd@hotmail.com 57653367 90639887
Tore Jakob Madsen Leder valgkomite fylke tore.jakob.madsen@gmail.com 57748577 41108265
Unni Reksten Likemannskoordinator fylkesutvalg, Vara landsstyret unnireksten@gmail.com 90162286
Ragnfrid Aasen Hatlem Nestleder fylkesutvalg ragnfrid.hatlem@enivest.net 57789201 97616945
Arne Dale Vara landsstyret, 1 Varamedlem a.dale4@icloud.com 95039740 95039740

Våre aktiviteter