Hopp direkte til innhold

LHL Sogn og Fjordane

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane ble valgt i mars 2015.

bilde av Margaret Nygaard, Laila Irene Røneid, Sissel Stavøstrand og Torbjørg AasenFylkesutvalget i Sogn og Fjordane representert ved Margaret Nygaard, Laila Irene Røneid, Sissel Stavøstrand og Torbjørg Aasen (Foto: Christopher Olssøn)

 

 

23.11.2018: Pressemelding fra LHL Sogn og Fjordane
Hjerneslagkafé

LHL Sogn og Fjordane

Adresse: LHL Sogn og Fjordane
LHL Sogn og Fjordane
0028 OSLO
Tlf: 57750230 Mobil:
E-post: Bankkonto: 37050501052
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Jan Tore Odd Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant jan_odd@hotmail.com 57653367 90639887
Sollaug Kongsvoll Bjørlo 2. Varamedlem sollaugkongsvoll@gmail.com 90918624 90918624
Ragnfrid Aasen Hatlem Fylkesstudieleder, Vara landsstyret, Nestleder fylkesutvalg ragnfrid.hatlem@enivest.net 57789201 97616945
Tore Jakob Madsen Leder valgkomite fylke tore.jakob.madsen@gmail.com 57748577 41108265
Marita Gunn Aarvik Likemannskoordinator fylkesutvalg, Styremedlem fylkesutvalg, Landsstyrerepresentant marita.aarvik@gmail.com 57859983 99627989
Olav Guttorm Wiik Medlem valgkomite fylke olav.guttorm.wiik@gmail.com 99452380 99452380
Ingrid Wiik Medlem valgkomite fylke amyk@online.no 57743896 90737741
Arne Dale Vara landsstyret, 1 Varamedlem a.dale4@icloud.com 95039740 95039740
Per Sandviknes Vara valgkomite fylke post@sandviknes.no 57859554 47753963

Våre aktiviteter