Hopp direkte til innhold
  • Sted: Luster Treningssenter
    6868 Gaupne
  • Fra: søndag 13.01.2019, kl. 19.00
  • Til: søndag 13.01.2019, kl. 20.00

Dette programmet har moderat intensitet. Du kan velje å ta skikkelig i og få betydeleg treningseffekt, men du kan og velje å ta det litt rolegare ved for eksempel å gå i staden for å springe i intervalløktene. Programmet passar best for dei med litt redusert fysisk kapasitet og yteevne, men ein bør kunne stå og gå/løpe i nærare ein heil time.

Gi beskjed at du kjem til Astrid Hansen, Telefon 47282242