Hopp direkte til innhold
  • Sted: Kroa Kafè på Melhus Frivillighetssentral
    7224 Melhus
  • Fra: onsdag 20.02.2019, kl. 18.00
  • Til: onsdag 20.02.2019, kl. 20.00

Velkommen til Årsmøte i LHL Melhus

Innkalling med Saksliste og Årsberetning er sendt medlemmene. 

Saksliste

1 Åpning og godkjenning av innkalling og saksliste.
2 Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll.
3 Styrets årsberetning 2018 - kontrollkomiterapport.
4 Regnskap 2018 - revisjonsberetning.
5 Kaffepause.
6 Innkomne forslag.
7 Godtgjørelse til styremedlemmer.
8 Bevilgninger.
9 Fastsettelse av budsjett for 2019.
10 Valg av styre, representant til fylkesårsmøte, – se valgkomitéens
innstilling.

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen, og håper at riktig mange har
anledning til å delta.

 

Ikke påmelding.