Hopp direkte til innhold

LHL Telemark

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Telemark skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Telemark ble valgt i mars 2019.

Øverst fra venstre: Knut H. Bjaaland, Øystein Johansen, Vidar Bersvendsen og Arnold Kvarme.
Nederst fra venstre: Rita Andersen og Agnes Haddeland.

Fylkeutvalget i 2019
Fylkesutvalget i Telemark representert ved Knut H. Bjaaland, Øystein Johansen, Vidar Bersvendsen, Arnold Kvarme, Rita Andersen og Agnes Haddeland (Foto: Grethe Amdal)

 

LHL Telemark

Adresse: LHL Telemark
c/o Rita Andersen, Garvikstrondi 450
3840 SELJORD
Tlf: 97198104 Mobil:
E-post: Bankkonto: 90170608223
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Rita Andersen Kontaktperson Interessepolitisk utvalg, Mediekontakt, Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant ritander@online.no 97198104 97198104
Arnold Kverme 1 Varamedlem kverme@online.no 35501007 90747366
Karin Anita Kleivane 2. Varamedlem karinanita51@hotmail.com 41611277 41611277
Marit Ellefsen Høgstli 3. Varamedlem hoegstl@online.no 35053504 41404221
Øystein Johansen Fylkesstudieleder oystein_johansen@outlook.com 91626462
Vidar Bersvendsen Kasserer, Kontaktperson LHL senter, Medlemskontakt vidar.bersvendsen@gmail.com 91559256 91559256
Knut Helge Bjaaland Landsstyrerepresentant, Nestleder fylkesutvalg, IT-kontakt/medlemsregister hbjaal@online.no 90170319 90170319
Grethe Johansson Leder valgkomite fylke grethe.johansson@gmail.com 90517230 90517230
Agnes Haddeland Likemannskoordinator fylkesutvalg agneshaddeland@live.no 35019248 99366560
Mary Veamyhr Vara landsstyret mary.veamyhr1@nenett.no 35959967 40870216
Helge Cato Johnsen Vara landsstyret hcjohns@online.no 35963721 91115719

Våre aktiviteter