Hopp direkte til innhold

LHL Telemark

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Telemark skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Telemark ble valgt i mars 2015.

Bilde av Grete Romsdalen og Agnes HaddelandFylkesutvalget i Telemark representert ved Grete Romsdalen og Agnes Haddeland (Foto: Christopher Olssøn)

LHL Telemark - 10011700

Adresse: LHL Telemark
c/o Rita Andersen, Garvikstrondi 450
3840 SELJORD
Tlf: 97198104 Mobil:
Epost: Bankkonto: 90170608223

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Knut Helge Bjaaland Landsstyrerepresentant hbjaal@online.no 90170319 90170319
Rita Andersen Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant ritander@online.no 97198104 97198104
Agnes Haddeland Likemannskoordinator fylkesutvalg agneshaddeland@live.no 35019248 99366560
Grethe Johansson Leder valgkomite fylke grethe.johansson@gmail.com 90517230
Olav Sollid 2. Varamedlem olav@skaretekniske.no 35054133 90645840
Øystein Johansen Fylkesstudieleder, Leder i lokallag, Styremedlem fylkesutvalg oystein_johansen@outlook.com 35520098 91626462
Mary Veamyhr Vara landsstyret mary.veamyhr1@nenett.no 35959967 40870216
Karin Anita Kleivane Varamedlem karinanita51@hotmail.com 41611277 41611277
Helge Cato Johnsen Sekretær, Styremedlem fylkesutvalg, Vara landsstyret hcjohns@online.no 35963721 91115719
Grete Synnøve Romsdalen Nestleder fylkesutvalg gret-mag@online.no 35537768 95784039

Våre aktiviteter