Hopp direkte til innhold
  • Sted: hørte grendehus
  • Fra: mandag 09.04.2018, kl. 11.30
  • Til: mandag 28.05.2018, kl. 15.00

Passer for alle Vi har stolboccia så alle kan bli med

alle kan komme når det passer dem Pris pr gang 20kr