Hopp direkte til innhold
  • Sted: skrukkerød gård
    3900 Porsgrunn
  • Fra: torsdag 11.01.2018, kl. 15.00
  • Til: torsdag 11.01.2018, kl. 17.00

Vi strikker og utveksler erfaringer,enkel servering og åresalg.

Bare å komme,,Synnøve Langeland er ansvarlig.