Hopp direkte til innhold
  • Sted: KFUM / KFUK huset Skien
    3717 Skien
  • Fra: onsdag 20.02.2019, kl. 18.00
  • Til: onsdag 20.02.2019, kl. 21.00

Dato 08.01.2019

Innkalling til årsmøte i LHL Skien og Siljan. Onsdag 20 februar 2019

 

Sted: Holbergsgate 3, 3717 Skien

Klokkeslett: 18.00

I henhold til LHLs vedtekter skal lokallaget avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Styret innkaller med dette lagets medlemmer til årsmøte innen fastsatt frist - minst 4 ukers varsel til medlemmene.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 6 februar.

Forslag til saksliste:

Sak 1:  Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer

 Sak 2:  Godkjenning av årsberetning og regnskap jfr § 18 i LHLs vedtekter

 

 Sak 3:  Behandling av innkomne forslag og uttalelser

 

 Sak 4:  Fastsettelse av prioriterte oppgaver i lokallaget

 

 Sak 5:  Fastsettelse av budsjett

 

 Sak 6:  Valg av styre

 

Lokallagsstyret består av lagleder samt minimum 2 medlemmer og 2 varamedlemmer:

·         Leder velges for 1 år

·         Studieleder og likemannsansvarlig velges for 2 år (rullerende valg)

·         2 vararepresentanter velges for 2 år (rullerende valg)

·         Eventuelle øvrige styremedlemmer velges for 2 år

Nestleder utpekes av og blant styrets medlemmer

 Sak 7:  Valg av valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer samt 1 vararepresentant

 

Valgkomiteen velges for 1 år.

I lokallaget har bare personer med gyldig medlemskap stemmerett. Styret har ikke stemmerett ved godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

 

 Velkommen på årsmøte i LHL Skien og Siljan