Hopp direkte til innhold
  • Sted: Frivilligsentralen
    9300 FINNSNES
  • Fra: fredag 21.09.2018, kl. 11.00
  • Til: fredag 21.09.2018, kl. 14.00

Strikkeklubben møtes annenhver fredag for å produsere håndstrikkede varer som selges på julemessa til LHL. Deltakerne utveksler oppskrifter og lærer av hverandre. 

Kontaktperson: Åshild Renland, tlf. 958 14 963