Hopp direkte til innhold

ÅRSMØTE LHL-TROMSØ

  • Sted: LHL - huset
    9008 Tromsø
  • Fra: onsdag 13.02.2019, kl. 18.00
  • Til: onsdag 13.02.2019, kl. 21.00

 

Innkalling til årsmøte i LHL Tromsø.

 

 

Onsdag 13.februar 2019  kl. 18.00 på LHL-huset

 

 

I henhold til LHLs vedtekter skal lokallaget avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Styret innkaller med dette lagets medlemmer til årsmøte innen fastsatt frist - minst 4 ukers varsel til medlemmene.

 

 

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 29. januar.

   Saksliste:

  

Sak 1:  Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer

 

 Sak 2:  Godkjenning av årsberetning og regnskap jfr § 18 i LHLs vedtekter

 Sak 3:  Behandling av innkomne forslag og uttalelser

  Sak 4:  Fastsettelse av prioriterte oppgaver i lokallaget

  Sak 5:  Fastsettelse av budsjett

   Sak 6:  Valg av styre

 Lokallagsstyret består av lagleder samt minimum 2 medlemmer og 2 varamedlemmer:

 ·         Leder velges for 1 år

 ·         Studieleder og likemannsansvarlig velges for 2 år (rullerende valg)

 ·         2 vararepresentanter velges for 2 år (rullerende valg)

 ·         Eventuelle øvrige styremedlemmer velges for 2 år

 Nestleder utpekes av og blant styrets medlemmer

 Sak 7:  Valg av valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer samt 1 vararepresentant

 Valgkomiteen velges for 1 år.

 I lokallaget har bare personer med gyldig medlemskap stemmerett. Styret har ikke stemmerett ved godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

         Velkommen på årsmøte i LHL Tromsø