Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Vestfold skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Vestfold

Adresse: LHL Vestfold
LHL Vestfold
0028 OSLO
Tlf: Mobil:
E-post: Bankkonto: 24500711562
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Hugo A Johansen Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant h-arth-j@online.no 33779276 92044064
Ivar Liverød 1 Varamedlem ivar.liverod@live.no 33473677 41304687
Richard Rasmussen 2. varamedlem fylkesutvalget, Vara landsstyret richard.rasmussen@hotmail.com 95053198
Åse Rasmussen Fylkesstudieleder, Landsstyrerepresentant amgras@hotmail.com 97634328 97634328
Anne-Berthe Fougner IT-kontakt/medlemsregister anne_berthe@me.com 45230511 45230511
Anne Karine Højmose Likemannskoordinator fylkesutvalg annekarinehojmose@gmail.com 33770037 90117342
Kjell Arne Lien Styremedlem fylkesutvalg kjalien@hotmail.com 98686900
Gila Engevik Vara landsstyret, Fylkesstudieleder gila.engevik@sfjbb.net 91553165

Våre aktiviteter