Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Vestfold skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget LHL VestfoldFylkesutvalget for LHL Vestfold utgjør nå følgende personer (fra venstre): Ivar Liverød (1. vara), Åse Rasmussen (ny fylkesstudieleder), Gila Engevik (avtroppende fylkesstudieleder), Magda Nilsen(likemannskoordinator) og Hugo Johansen (fylkesutvalgsleder). 2. vara repr. Olaf Schrader var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Irene Steinsvik

LHL Vestfold - 10011500

Adresse: LHL Vestfold
LHL Vestfold
0028 OSLO
Tlf: Mobil:
E-post: Bankkonto: 24500711562
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Hugo A Johansen Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant h-arth-j@online.no 33779276 92044064
Olaf Schrader 2. Varamedlem oschrade@online.no 33802120 93825058
Åse Rasmussen Fylkesstudieleder amgras@hotmail.com 33396648 97634328
Gila Engevik Fylkesstudieleder, Vara landsstyret gila.engevik@sfjbb.net 91553165
Anne-Berthe Fougner IT-kontakt/medlemsregister anne_berthe@me.com 45230511 45230511
Olaug Lingelem Landsstyrerepresentant olaug-li@online.no 33475737 92028786
Carsten Connolly Leder valgkomite fylke ccon@online.no 33057217 90664326
Magda Nilsen Likemannskoordinator fylkesutvalg magdefl@online.no 40461931 40461931
Arild Dahlen Vara landsstyret arildgdahlen@gmail.com 90534680
Ivar Liverød Varamedlem ivar.liverød@live.no 33473677 41304687

Våre aktiviteter