Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Vestfold skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget LHL VestfoldFylkesutvalget for LHL Vestfold utgjør nå følgende personer (fra venstre): Ivar Liverød (1. vara), Åse Rasmussen (ny fylkesstudieleder), Gila Engevik (avtroppende fylkesstudieleder), Magda Nilsen(likemannskoordinator) og Hugo Johansen (fylkesutvalgsleder). 2. vara repr. Olaf Schrader var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Irene Steinsvik

LHL Vestfold - 10011500

Adresse: LHL Vestfold
LHL Vestfold
0028 OSLO
Tlf: Mobil:
Epost: Bankkonto: 24500711562

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Carsten Connolly Leder valgkomite fylke ccon@online.no 33057217 90664326
Ivar Liverød Varamedlem ivar.liverød@live.no 33473677 41304687
Hugo A Johansen Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant h-arth-j@online.no 33779276 92044064
Olaf Schrader 2. Varamedlem oschrade@online.no 33802120 93825058
Arild Dahlen Vara landsstyret arilddahlen@ymail.com 90534680
Åse Rasmussen Fylkesstudieleder amgras@hotmail.com 33396648 97634328
Olaug Lingelem Landsstyrerepresentant olaug-li@online.no 33475737 92028786
Gila Engevik Fylkesstudieleder gila.engevik@sfjbb.net 91553165
Magda Nilsen Likemannskoordinator fylkesutvalg magdefl@online.no 40461931 40461931

Våre aktiviteter