Hopp direkte til innhold
  • Sted: Hotel Klubben
    , TØNSBERG
  • Fra: tirsdag 10.12.2019, kl. 18.00
  • Til: tirsdag 10.12.2019, kl. 23.00

Julebord.  På Hotel Klubben

Påmmelding til Berit Nymoen tlf 936 66 719 innen 1. desember 2019