Hopp direkte til innhold

Viken (LHL Akershus)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Akershus skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Akershus fylkeslag

Bilde: Fylkesutvalgsleder Steinar Setten, fylkesstudieleder Per Martinsen, likemannskoordinator Mona Følstad og brukerkoordinator Svein Graabræk

LHL Akershus

Adresse: LHL Akershus
PB 149
1541 VESTBY
Tlf: Mobil: 90921768
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Steinar Setten Fylkesutvalgsleder steinarsetten@getmail.no 90921768
Elisabeth Granberg 1 Varamedlem lisag@getmail.no 48185226 48185226
Svein Arthur Graabræk Brukermedvirkningskoordinator svarthur@online.no 41926650
Per Martinsen Fylkesstudieleder permartinsen2@gmail.com 47262373 47262373
Hilde Magelssen IT-kontakt/medlemsregister hilde.magelssen@gmail.com 90873466
Gitte Christine Korvann Leder valgkomite fylke gitte.korvann@getmail.no 95174757
Mona Følstad Likemannskoordinator fylkesutvalg monafolstad@hotmail.com 40068435 40068435