Hopp direkte til innhold
  • Sted: Moreppen Grendehus, Nannestad
    ,
  • Fra: tirsdag 03.03.2020, kl. 18.00
  • Til: tirsdag 03.03.2020, kl. 20.30

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LHL NANNESTAD OG GJERDRUM

TIRSDAG 3. MARS 2020 KLOKKEN 18.00

MOREPPEN GRENDEHUS

 

1.              Konstituering, 

a.     Godkjenning av innkalling og saksliste

b.     Valg av møteleder 

c.     Valg av protokollfører

d.     Valg av to til å underskrive protokollen 

e.     Valg av andre møtefunksjonærer (eventuelt tellekorps)

 
            2.              Godkjenning av årsberetning

            3.              Godkjenning av revidert regnskap 

            4.              Handlingsplan for 2020

            5.              Innkomne forslag og uttalelser

            6.              Årsmøtegave til LHL sentralt

            7.        Lokal gave etter innstilling fra donasjonskomiteen             

            8.              Fastsettelse av budsjett 2020

            9.              Valg i følge vedtekter

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende sendes tirsdag 25. februar