Hopp direkte til innhold

Viken (LHL Buskerud)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Buskerud skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Buskerud ble valgt i mars 2019.2019_buskerud.JPG

På bildet fra venstre: Håkon Skjolden, likemannskoordinator, Lillemor Sandberg, 1. vara, Rolf Haukland, fylkesleder, Nina Tronerud, fylkesstudieleder, Gunhild Personbråten, 2. vara.

Fylkesutvalget i Buskerud

LHL Buskerud

Adresse: LHL Buskerud
Torgeir Vraas plass 5 A
3044 DRAMMEN
Tlf: 47508952 Mobil:
E-post: Bankkonto: 22911616916
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Rolf Haukland Fylkesutvalgsleder rolf.haukland@ebnett.no 92823351
Gunhild Henriette Personbråten 1 Varamedlem, 2. Varamedlem gpersonbraaten@yahoo.no 45612496
Gerd L Johnsen Brukermedvirkningskoordinator ger-john@online.no 32787036 90085921
Nina Christell Solberg Tronerud Fylkesstudieleder chrtrone@online.no 32846802 91174878
Ruben Drengsrud Dahl IT-kontakt/medlemsregister ruben_dahl@me.no 97179412
Odd Einar Gjerden Leder valgkomite fylke odd-egj@online.no 32081829 91545277
Håkon Skjolden Likemannskoordinator fylkesutvalg haabri@online.no 31289789 90673403