Hopp direkte til innhold

Fremtidens lungerehabilitering

Den 12. nasjonale Lungerehabiliteringskonferansen ble gjennomført 28. - 29. mars 2019 på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Se programmet

Om årets konferanse

Temaet for Lungerehabiliteringskonferansen 2019 er fremtidens lungerehabilitering. Å leve med kronisk lungesykdom er virkeligheten for mange mennesker. Vi vet at lungerehabilitering har positiv effekt på symptomer, fysisk funksjon, psykososial funksjon og helseøkonomi. Til tross for dette er det alt for få personer med lungesykdom som får tilbud om lungerehabiliteringsprogram – og det er behov for å synliggjøre og fremme denne viktige delen av behandlingen. Fremtiden krever tett og godt samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten for å ivareta den enkelte pasientens behov; det er behov for både høyspesialisert rehabilitering og lavterskeltilbud. Og – den gode effekten man får av rehabilitering må følges opp. Den helseteknologiske utviklingen skyter fart; e-helse og avstandsoppfølging vil være en del av den nære fremtiden – hvordan løser vi det?


Vi håper at konferansen vil være en tverrfaglig møteplass og faglig fora for opplæring, meningsutveksling og nettverksbygging - slik at vi sammen kan forme rehabiliteringstilbudet til det enkelte mennesket som lever med lungesykdom.

Fremtiden

Hva ser vi så av fremtidige trekk? Konferansens gjennomgangstema belyses på mange forskjellige måter. Vi ønsker å oppdatere og formidle det som skjer og vil skje på det medisinskfaglige området, det som skjer innenfor det rehabiliteringsfaglige området og sist, men ikke minst, det organisatoriske – hvordan samhandler vi? Hvilke pasienter skal rehabiliteres på hvilket tilbud? Hvordan skal vi måle effekt? Hvilket rehabiliteringstilbud bør vi ha for pasienter med langtkommen sykdom? Og – fremtiden er digital – noe som gir både muligheter og utfordringer.

Valgets kval

Som tidligere år består konferansen av en rekke parallellseminarer. Seminarene er organisert rundt noen hovedtemaer: Fysisk aktivitet & bevegelse, ernæring, e-helse, gode behandlingsmodeller, organisering av rehabilitering og hvordan måle effekt av lungerehabilitering. Lungerehabiliteringskonferansen er kjent for at seminarprogrammet er valgets kval! Vi håper at også denne konferansen blir stimulerende og utfordrende.

Hjertelig velkommen til Lungerehabiliteringskonferansen 2019 – årets møtested og treffpunkt for nye impulser.

Anne Edvardsen
Leder av Lungerehabiliteringskonferansen

 Sponsorer

Lungerehabiliteringskonferansen støttes av

GSK Roche