Hopp direkte til innhold

Program

Vi må sammen bygge fremtidens lungerehabilitering – og konferansen vil ha fokus på å gi klinisk viktig kunnskap på alt fra trening, ernæring og angst til velferdsteknologi.

Torsdag 28. mars 2019
Tid Innhold
08.00 - 09.30 Registrering
09.30 - 09.45 Velkommen
ved Anne Edvardsen. Leder Lungerehabiliteringskonferansen. LHL-sykehuset Gardermoen
09.45 - 11.15

Plenum 1: Kols – en stabil eller progressiv sykdom? Ulike fenotyper og behandlinger inklusive rehabilitering
Ingunn Skjørten. Lege, PhD. LHL-sykehuset Gardermoen

Plenum 2: Pulmonary rehabilitation – the history and the future
Martijn Spruit. Profesor, dr.med., CIRO, Nederland

11.30 - 12.00 GSKs symposium: Relax or HIIT it Hard?
Elisabeth Edvardsen, PostDoc Norges Idrettshøyskole
12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 14.30

Parallellseminar 1: Lungesykdom med hjerte som komorbiditet
Ut fra et kardiologisk perspektiv
Jostein Grimsmo. Overlege, PhD. LHL-sykehuset Gardermoen

Ut fra lungelegens perspektiv
Ingunn Skjørten. Overlege, PhD. LHL-sykehuset Gardermoen

Ut fra fysioterapeutens perspektiv
Ulla Pedersen. Fysioterapeut, MSc. LHL-sykehuset Gardermoen

Parallellseminar 2: Angst og depresjon hos lungesyke
Påvirkning av psykologiske faktorer på utfall
Anders Løkke. Overlege, PhD. Aarhus Universitets hospital, Danmark

Screeningverktøy for depresjon ved kols
Anders Løkke. Overlege, PhD. Aarhus Universitets hospital, Danmark

Mindfulness og lungesykdom; set-up av et behandlingsmiljø og intervensjon
Ingeborg Farver-Vestergaard. Psykolog. Aarhus University Hospital, Danmark

Parallellseminar 3: Pust inn – og sov godt!
Om søvnkvalitet, søvnrelaterte puste- og bevegelsesforstyrrelser og konsekvenser av dårlig søvn. 
Insomi og hypersomni - sove for lite eller for mye
Nils Henrik Holmedahl. Overlege, PhD, LHL-sykehuset Gardermoen.

Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser
Einar Klinge. Overlege, Avtalespesialist nevrologi, Sandvika Nevrosenter, Avtalespesialistene AS

Førerkort og søvn
Harald Hubros Strøm. Overlege, PhD. Ahus

15.00 - 16.30

Parallellseminar 4: Den underernærte lungepasienten – om ernæring og trening.
Undernutrition in COPD
Frits Franssen. MD, PhD. CIRO, Nederland

Kasuistikk ved underernæring og kols
Stine Fallingen Ødegård. Klinisk ernæringsfysiolog. LHL-sykehuset Gardermoen.
Silje Ask Solbakken. Fysioterapeut, LHL-sykehuset Gardermoen.

Parallellseminar 5: Hvordan vet vi at lungerehabilitering har effekt?
Why is it important to measure outcomes?
Martijn Spruit. Profesor, dr.med., CIRO, Nederland

Verktøykasse og erfaringer fra Regionalt kompetansesenter for rehabilitering, HSØ. Lungenettverket.
Stein Arne Rimehaug. Fysioterapeut og rådgiver i RKR, HSØ.

Hva kan vi måle av fysisk funksjon og PROMS?
Siri Aaland Kolflaath. Lege. Hokksund Rehabilitering

Resultater fra pilot RKR lunge, fysisk funksjon, qol
Gunnar Einvik. Lege, PhD Ahus.

Parallellseminar 6: Hvordan få til et kommunalt lungerehabiliteringstilbud?
Hvordan få til et kommunalt rehabiliteringstilbud?
Anders Østrem. Lege. Lunger i praksis, Grandalen legesenter

Erfaringer fra pilotprosjektet "Lungerehabilitering i kommunen"
Elly Solberg Sykepleier. Ringerike interkommunale legevakt. Ringerike kommune

Hva skjer etter prosjektperioden; muligheter og utfordringer.
Silje Kvamme Fysioterapeut. Frisklivssentralen Rælingen kommune.

Diskusjon
Anders Østrem. Lunger i praksis. Grandalen legesenter. HSØ

17.00 - 17.45

Plenum 3: Why does the patient need pulmonary rehabilitation?
Frits Franssen, MD, PhD. CIRO, Nederland
  Festmiddag

 

Fredag 29. mars 2019
Tid Innhold

08.45 - 09.30

Plenum 4: "Leve til du dør"
Anne H Henriksen. Klinikksjef, overlege dr. med. Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal-Medisin, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

10.00 - 11.30

Parallellseminar 7: Leva til du dør
Hvordan kan vi lage et godt pasientforløp sammen med pasienter som har avansert ikke-maling lungesykdom hvor behandling og lindring går hånd i hånd?
Anne Hildur Henriksen. Klinikksjef, overlege dr. med. Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal-Medisin, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
Are Normann. Avdelingsoverlege. Hospice Lovisenberg

Parallellseminar 8: Luft må vi ha!
Lungen som begrensende faktor - hvorfor får vi ikke nok luft og/eller oksygen?
Morten Melsom. Overlege, Dr.med. LHL-sykehuset Gardermoen

Pulsoksymetri - hva forteller tallet oss?
Anne Edvardsen. Bioingeniør, PhD. LHL-sykehuset Gardermoen

Parallellseminar 9: Rehabilitering og trening av andre lungesykdommer enn kols.
Trening og kreft.
Line Oldervoll. Idrettsfysiolog, Forsker. LHL

Lungesarkoidose; mer fatigue etter trening med høy intensitet?
Anita Grongstad. Fysioterapeut, PhD-stipendiat. LHL-sykehuset Gardermoen

Rehabilitering av pasienter med bronkieektasi. Et nytt dagskurs.
Liv Cirhcillo. Fysioterapeut. Ahus
11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 14.00

Parallellseminar 10: Å leve med supplerende oksygen.
Effekter av langtids oksygenbehandling på hjertefunksjon
Natalia Kononova. Lege, PhD-stipendiat. Ahus

Effekt av supplerende oksygen på dynamisk hyperinflasjon
Anne Edvardsen, Spesialbioingeniør PhD, LHL-sykehuset Gardermoen

Danske retningslinjer og praksis LTOT og Ambox
Anders Løkken. Lege, PhD. Aarhus University Hospital, Danmark

Praktisk tilrettelegging i hverdagen
Laila Vatn. Ergoterapeut. Gausdal kommune / Skogli rehabilitering 

Parallellseminar 11: Velferdsteknologi – den nye fremtiden?
Avstandsoppfølging av kronisk syke - hvorfor og hvordan?
Jørgen Urnes. Fastlege. Helsedirektoratet

Velferdsteknologi har ingen fremtid gi oss flere varme hender. Pro/con?
Iver Olav Sundset. Intensivsykepleier

Avstandsoppfølging hvordan vedlikeholde gode resultater etter hjerterehabiltering? Vett-studien.
Pernille Lunde. Fysioterapeut, PhD-stipendiat

Parallellseminar 12:
Lungefunksjonsmålinger

Lungefunksjonsmålinger.

Praktisk sesjon på LHL-sykehuset
Christine Gudim Karlsen. Bioingeniør. MSc. LHL-sykehuset Gardermoen
Berit Solli. Lungesykepleier LHL-sykehuset Gardermoen

Parallellseminar 13: Praktisk trening – både styrke og utholdenhet
Bli med på trening! Praktisk sesjon på sykehuset med Trim nivå 1 og 3.
Ulla Pedersen. Fysioterapeut, MSc. Ona Eirin Ulimoen Eklund, fysioterapeut, LHL-sykehuset Gardermoen.

The Granheim COPD Study: Kan styrketrening og vitamin D-tilskudd gi KOLS-pasienter bedre muskelstyrke og et bedre liv?
Knut Sindre Mølmen. PhD-student, Avdeling for treningsfysiologi, Høgskolen i Lillehammer.

14.30 - 15.15

Plenum 5: Alt du må vite om reviderte norske retningslinjer for behandling og rehabilitering av pasienter med kols
Bente Frisk, Førsteamanuensis, spesialist i hjerte- og lungefysioterapi. Høgskulen på Vestlandet og Haukeland universitetssjukehus. LHL-sykehuset Gardermoen

Olav Kåre Refvem, Spesialist lungesykdommer/indremedisin. LHL-sykehuset Gardermoen

  Slutt og hjem. Kahoot

Lungerehabiliteringskonferansen følger foredragsholdernes språk:
norsk, svensk, dansk og engelsk. Konferansen tilbyr ikke tolking.

 Sponsorer

Lungerehabiliteringskonferansen støttes av

GSK Roche