Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

– Kunsten å gi sykepleie

I 2006 ble LHL-klinikken Nærland åpnet i Nærlandsparken – på området til det mange kjenner som "Nærlandsheimen". LHL hadde fått en avtale med Helse Vest, og nå var de på jakt etter folk som kunne tenke seg å være med.

Eva Fagerheim kunne svært gjerne tenke seg å være med. Hun er utdannet sykepleier, kull-93, ved Stavanger sykepleierhøgskole – og på denne tiden jobbet hun i Egersund. Å få delta i opprettelsen av tilbudet på LHL-klinikken Nærland var en unik mulighet til å få drive enda mer med det hun brant for: sykepleierfaget. Etter et par år ble hun tilbudt stillingen som virksomhetsleder.

Avtalen med Helse Vest har over tid blitt utvidet og har satt dem i stand til å bygge opp et tilbud som nå er godt etablert og ettertraktet. Personalet på Nærland leder pasienter gjennom rehabiliteringsprosessen etter sykdom innen fire felt: hjerte, lunge, sykelig overvekt og kreft.

Å finne de rette folkene

Å bygge opp et godt rehabiliteringstilbud er, og har alltid vært, et spørsmål om å finne de rette menneskene. Folk først, så jobb, sier Eva. Det handler ikke om å fylle stillinger, det gjelder å finne de som er med på visjonen

Sykepleie kan være en kunst, sier Eva. – Det er kunsten å gi profesjonell omsorg. Du må på mange måter mene det.

Ved LHL-klinikken Nærland kjenner de seg privilegerte. Her får de lede pasienten gjennom rehabiliteringsprosessen og kan ta seg tid med den enkelte. Samtidig handler det også om å se pårørende; det kan være avgjørende for pasienten. Hun siterer en av sine gamle lærere, som alltid først gikk bort til pårørende – de sitter der og er redde for sin kjære – tok dem i hånden og sa: «Nå skal du bare slappe av. Vi skal ta vare på ham for deg.» Dette er like fint å høre for pasienten som det er for den pårørende. 

Nei, jeg snakker ikke om en klam omsorg, den som overtar og umyndiggjør, men den som i stedet ivaretar en person og som viser det, med kropp og stemme. Det er formidling.

Den samme visjonen

Derfor er hun grueligt glad i Kreftomsorg Rogaland, for de jobber etter samme visjon. Hun ser på Kreftomsorg Rogaland som en av sine nærmeste samarbeidspartnere gjennom alle de 15 årene de har eksistert. At de begge nå feirer jubileum, betyr at de har vokst samtidig. Både LHL-klinikken Nærland og Kreftomsorg Rogaland er i dag robuste organisasjoner, med forskjellige driftsmodeller, ja, men med hjertet for det samme: folk først.

– Kreftomsorg Rogaland har en enestående høy kvalitet på alt de holder på med, sier Eva. – Likepersoner kan være bra, det, men de kan ikke erstatte en trygg og empatisk fagperson.

På Nærland får pasientene et intensivt treukers tilbud, mens hos Kreftomsorg Rogaland får pasienter og pårørende et poliklinisk tilbud på dagtid som varer så lenge det er hensiktsmessig. Slik utfyller de hverandre på en god måte. Kreftomsorg Rogaland kan anbefale opphold på Nærland, LHL-klinikken Nærland anbefaler kontakt med Kreftomsorg Rogaland. Det er en gjensidig respekt for hverandres faglighet.

Utvikling gjennom utveksling

I løpet av disse femten årene har de samarbeidet jevnlig om faglig utvikling gjennom faglig utveksling. De har sammen satt opp fagdager, utviklet felles program, arrangert konferanser, utvekslet pasienter.

– Kreftomsorg Rogaland gir omsorg i alle ledd. Og det gjør de fordi de startet med en entusiasme, de vil noe. Vi takker hverandre. Jeg ønsker for Kreftomsorg Rogaland at de skal få holde på i mange, mange år til, minst dobbelt så mange som de allerede har gjort.

LHL-klinikken Nærland feirer 15 år!
Det er 15 år siden startet vi med rehabilitering her på Nærland. Og for en reise det har vært, både for oss og ikke minst for alle pasientene som har vært på kurs hos oss siden da.

Det er et stort privilegium for oss - vi har møtt, tatt imot og hatt kurs for mange mennesker flere ganger i året, og vi har sammen jobbet for varige livsstilsendringer, for bedre fysisk og psykisk helse og et bedre liv.

Tusen, tusen takk til som har bidratt! Samarbeidspartnere, utallige dyktige folk - næringslivet, helse, universiteter og professorer, SUS, leger og sykepleiere, Kreftomsorg Rogaland, Senter for spiseforstyrrelser, frisklivsentraler, legekontorer, RISA, vaskebyråer… ja mange - og viktige for okke – og viktigst av alt - pasientene.

Me ska feire når verden er på beina igjen – me gidde ikj feire med munnbind og begrensninger – me har god tid – me skal jo vær der.

Gratulerer til alle fantastiske kollegaer. Takk til alle samarbeidspartnere. Tusen takk til alle som har vært på kurs hos oss!

Eva Fagerheim

Eva Fagerheim

Direktør
LHL-klinikken Nærland
454 32 973