Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Om oss

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig rehabiliteringsteam som gir deg kunnskap, trygghet og inspirasjon slik at du kan møte hverdagens utfordringer på en bedre måte.

Rehabiliteringssenteret ble etablert i 2006 og ligger på Jæren i Rogaland. Vi har avtale med Helse Vest om spesialisert rehabiliteringstilbud.

Vi har rehabiliteringskurs over tre uker, støttet av et bredt sammensatt og profesjonelt team innenfor sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, attføring, ernæring og medisin. Resultatene er gode og undersøkelser viser at to av tre yrkesaktive som har gjennomført kurset hos oss kommer tilbake i arbeid.

Les intervjuet med Eva Fagerheim, leder på LHL-klinikken Nærland: – Kunsten å gi sykepleie

Lokal, velsmakende og sunn mat er en naturlig del av kosten hos oss og gir inspirasjon til hvordan råvarene kan tilberedes på en sunn og spennende måte.

Kom i gang med livsstilsendringene - vi hjelper deg på vei!

Tilbudet vårt er spesielt tilpasset deg som har

Målet vårt er å gi deltakerne hjelp til å få innsikt i hvordan de tenker om seg selv og sine utfordringer. Hovedmålet er å endre følelser og atferd som hemmer livsutfoldelse i hverdagen.

Vår visjon

Gjennom samtaler, deling av kunnskap, veiledning og fysisk aktivitet ønsker vi å bidra til at hver og en kan finne sine styrker, opplever trygghet og mestring, og motiveres til varig livsstilsendring.

"Helse og arbeid – rehabilitering"

LHL-klinikken Nærland er ett av fem opptrenings- og rehabiliteringssentre i Helse Vest som er med på prosjektet "Helse og arbeid - rehabilitering" (tidligere "Raskere tilbake").

"Helse og arbeid" er tilbud om arbeidsrettede tiltak til sykmeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær. Det finnes tiltak i alle fylker, men innholdet i tiltakene kan variere noe.

Våre tilbud innen rehabilitering