LHL-klinikken Nærland

Hopp direkte til innhold

Midlertidig stengt

LHL-klinikken Nærland er nå midlertidig stengt. Vi holder stengt inntil korona-situasjonen i landet er mer avklart. 

LHL stenger midlertidig vårt rehabiliteringstilbud

Viktig melding

Søk plass

Vi har et eget søknadsskjema som legen må fylle ut og sende til oss.

Hvis du får innvilget plass sender vi deg et tilbud sammen med et skjema som du må fylle ut. Skjemaet sender du til LHL-klinikkene Nærland, Grenseveien 12, 4365 Nærbø eller som e-post til narland.post@lhl.no.

Last ned søknadsskjema her

Vi svarer gjerne på spørsmål! Ring oss på 55 10 87 91 eller sende en e-post til narland.post@lhl.no så hjelper vi deg gjerne.  

Fastleger, bedriftsleger og legespesialister må sende søknad via:

Vurderingseiningen for rehabilitering
Østre Nesttunvei 2, 5221 NESTTUN
Tlf. 55 91 85 40.

Sykehus kan sende søknad direkte til:
LHL-klinikkene Nærland
Grenseveien 12, 4365 Nærbø.

Søknad om plass til rehabiliteringskurset sykelig overvekt sendes til lokal poliklinikk for sykelig overvekt i helseforetaket der du bor:

Helse Førde HF
Tverrfagleg fedmepoliklinikk
Postboks 1000
6807 Førde
Kontakt: 57 83 92 74/57 83 99 10

Helse Bergen HF
Poliklinikk for overvekt
Medisinsk avdeling
5021 Bergen
Kontakt: 55 97 00 20

Helse Fonna HF
Overvektsteam 4V
Postboks 2170
5504 Haugesund
Kontakt: 52 73 24 15/51 73 24 30

Helse Stavanger HF
Henvisningsmottak - foreløpig
Postboks 8100
4068 Stavanger
Kontakt: 51 51 97 15 (mandag og onsdag 10-12).

Søknadsbehandling

Opptaksteamet vurderer søknaden, og du vil eventuelt få tilsendt tilbud om plass.
Får du tilbud om et rehabiliteringsopphold, vil du få tilsendt en svarslipp og et personopplysningsskjema, som vi ber deg fylle ut og returnere til oss. Informasjon om oppholdet vil også bli sendt ut i tillegg til at du er hjertelig velkommen til å kontakte oss for ytterligere informasjon

Finansiering

Vi har avtale med Helse Vest. Du betaler dermed bare en egenandel på 140 kroner døgnet samt utgifter til kursmateriell på 400 kroner. Ønsker du kursopphold utover Helse Vests avtaler kan du betale for utgiftene selv. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Du får fri kost og eventuelt losji.

Mer informasjon

Mer informasjon om rehabiliteringstilbudet og søknadsprosedyrer finner du i her; "Rehabilitering - private avtalar" eller på helse-vest.no.