LHL-klinikkene Nærland

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn
Kreft

Kreftrehabilitering

Målet er å gi veiledning i å mestre livet videre etter endt kreftbehandling, eller å mestre livet videre i en kreftrammet kropp.

Fritt rehabiliteringsvalg
Egenandel
140,- /døgn
Kursmateriell
400,-
Inkluderer kost og losji i 3 uker. Ønsker du lengre kursopphold må du betale for utgiftene selv.
  • Varighet: Kurset går over tre uker.

Søknad om opphold på LHL-klinikkene Nærland må sendes av fastlegen, sykehuslege, bedriftslege eller privatpraktiserende spesialist. Legen bruker et fastsatt henvisningsskjema og sender det til:

Regional Vurderingseining for Rehabilitering
Østre Nesttunvei 2
5221 Nesttun

Sykehuslege eller privat spesialist kan sende søknad direkte til oss.

Har du eller legen spørsmål om selve søknaden kan du ringe 55 91 85 40.

Når vi har mottatt henvisningen og vurdert søknaden vil vi gi beskjed. Hvis du får innvilget plass sender vi deg et tilbud sammen med et skjema som du må fylle ut og returnere til oss.

Selv om du ikke får innvilget rehabiliteringsopphold av det offentlige kan du ta kurs hos oss på privat basis. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

Kort beskrivelse

Mange trenger hjelp til å vende tilbake til en mest mulig normal tilværelse etter kreftsykdom, og forskning viser at informasjon og fysisk aktivitet kan bedre livskvaliteten til kreftpasienter. Derfor er rehabilitering en viktig del av kreftbehandlingen.

En helhetlig tilnærming har som mål å bidra til økt innsikt og kjennskap til egen helse, og å bidra til større selvinnsikt og motivasjon, økt arbeidsevne og livskvalitet. Oppholdet skal på best mulig måte legge til rette for at du skal ivareta ditt funksjonsnivå, både fysisk, psykisk og sosialt.

Passer for

Kreftrehabiliteringen er rettet mot deg som er medisinsk ferdigbehandlet for kreft og har behov for et fysisk, psykisk og sosialt løft. Siden du må bevege deg en del mellom boligen, spisesalen og treningsfasilitetene må du være selvhjulpen og klare noe fysisk aktivitet.

Behandlingsdetaljer

På LHL-klinikkene Nærland gjennomfører du kreftrehabiliteringen som en del av en gruppe på cirka ti personer. Kurset går over tre uker.

Gruppesamtaler og refleksjongsrupper er en viktig del av kurset hos oss. Å bli kjent med personer som har vært gjennom mye av det samme som deg selv gir rom for å diskutere og utveksle informasjon og erfaringer. Dette oppleves spesielt godt for mange av deltakerne våre.

Vi legger vekt på kognitive teknikker, oppmerksomt nærvær, mestring av senskader som følge av behandling, røykeslutt, fysisk aktivitet, livsstilsendringer, økt mestring og livskvalitet.

God kartlegging er helt nødvendig. Vi tar utgangspunkt i utredningen fra henvisende instans, testresultater og samtaler med fagpersonell ved innkomst. Du skal den første uken, med veiledning av fagpersonell, formulere egne mål og forventninger til oppholdet. Dette berører også tankeprosessen vedrørende mer langsiktige mål.

Rehabiliteringsoppholdet er gruppebasert, men tilpasses individuelt etter behov. Du vil tilegne deg både kunnskaper, ferdigheter og holdninger i en interaktiv gruppedynamisk endringsprosess.

Kursplan 2018

Kursplan
DatoKurs
2. - 23. jan Hjerte og lunge
23. jan - 13. febr Overvekt
13. feb - 6. mars Hjerte og kreft
6. - 27. mars Hjerte og lunge
3. - 24. april Hjerte og kreft
24. april -16. mai Hjerte og kreft
22. mai - 12. juni Overvekt
12.juni - 6. juli Hjerte og lunge
7. - 28. aug Overvekt
28. aug - 18. sept Hjerte og kreft
18. sept - 9. okt Hjerte og lunge
16. okt -6. nov Overvekt
6. - 27. nov Hjerte og lunge
27. nov - 18. des Hjerte og kreft