Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn
Lunge

Lungerehabilitering

Rehabiliteringen vil gi deg kunnskap og innsikt i hvordan du på best mulig måte kan leve med kronisk lungesykdom.

Fritt rehabiliteringsvalg
Off. egenandel
150,- /døgn
Kursmateriell
400,-
Inkluderer kost og losji i 3 uker. Ønsker du lengre kursopphold må du betale for utgiftene selv.
 • Varighet: Kurset går over tre uker.

Søknad om opphold på LHL-klinikken Nærland må sendes av fastlegen, sykehuslege, bedriftslege eller privatpraktiserende spesialist. Legen bruker et fastsatt henvisningsskjema og sender det til

Regional Vurderingseining for Rehabilitering
Østre Nesttunvei 2
5221 Nesttun

Sykehuslege eller privat spesialist kan sende søknad direkte til oss.

Har du eller legen spørsmål om selve søknaden kan du ringe 55 91 85 40.

Når vi har mottatt henvisningen og vurdert søknaden vil vi gi beskjed. Hvis du får innvilget plass sender vi deg et tilbud sammen med et skjema som du må fylle ut og returnere til oss.

Selv om du ikke får innvilget rehabiliteringsopphold av det offentlige kan du ta kurs hos oss på privat basis. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

Kort beskrivelse

For at du skal kunne opprettholde et godt funksjonsnivå er det viktig å starte lungerehabiliteringen i en tidlig fase av sykdommen. De overordnede målene for behandling og lungerehabilitering er å sinke progresjon og forverring av sykdommen, og dermed redusere sykehusinnleggelser. 

Oppholdet hos oss kan gi deg

 1. bedring eller opprettholdelse av ditt funksjonsnivå, og dermed også mulighet for en lenger yrkeskarriere
 2. bedre kjennskap til egen helse, som igjen skaper større selvinnsikt og motivasjon
 3. gode møter og utveksling av erfaringer med andre i samme situasjon.

Passer for

Lungerehabiliteringstilbudet er spesielt lagt opp for deg som har kronisk lungesykdom som KOLS, astma, sarkoidose eller lignende.

Siden du må bevege deg en del mellom boligen, spisesalen og treningsfasilitetene må du være selvhjulpen og klare noe fysisk aktivitet.

Behandlingsdetaljer

Når du kommer til oss blir du en del av en gruppe på cirka ti personer. Sammen gjennomfører dere et strukturert rehabiliteringskurs som går over tre uker. Kurset inneholder både fysisk aktivitet, undervisning og gruppesamtaler.

Rehabiliteringsoppholdet er gruppebasert, men tilpasses individuelt etter behov. Det er lagt opp til to daglige økter med fysisk aktivitet og to til tre sesjoner med undervisning og gruppesamtaler.

Vi legger vekt på kognitive teknikker, mestring av symptomer, riktig bruk av inhalasjonsmedisiner, røykeslutt, fysisk aktivitet, livsstilsendringer, økt mestring og livskvalitet.

God kartlegging er helt nødvendig. Vi tar utgangspunkt i utredningen fra henvisende instans, testresultater og samtaler med fagpersonell ved innkomst. Du skal den første uken, med veiledning av fagpersonell, formulere egne mål og forventninger til oppholdet. Dette berører også tankeprosessen vedrørende mer langsiktige mål.

På kurset får du informasjon om og undervisning i

 • å leve med lungesykdom
 • medisiner og medisinbruk
 • respirasjon og pusteteknikker
 • slimmobilisering
 • avspenning
 • treningslære
 • kosthold
 • arbeidsliv, helse og mestring
 • røykeavvenning

Før kurset starter må du gjennomgå medisinske tester for å kartlegge helsesituasjonen din. Forundersøkelsen kan du gjøre hos fastlegen og skal inneholde spirometri, hvile-EKG og medikamentliste og må ikke være over seks måneder gamle.

Kursplan 2022
Dato Kurs Antall døgn
4.1–25.01 Overvekt 21
25.1–15.02 Hjerte. Kreft. 21
15.2–8.3 Hjerte. Lunge. 21
8.3–29.3 Hjerte. Kreft. 21
29.3–12.4 Hjerte. Lunge. 14
19.4–10.5 Hjerte. Lunge. 21
10.5–31.5 Overvekt. 21
31.5–21.6 Hjerte. Kreft. 21
21.6–8.7 Hjerte. Lunge. 17
Sommerferie
9.8–30.8 Overvekt. 21
30.8–20.9 Hjerte. Kreft. 21
20.9–11.10 Hjerte. Lunge. 21
18.10–8.11 Overvekt 21
8.11–29.11 Hjerte. Kreft. 21
29.11–22.12 Hjerte. Lunge. 23