LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Våre tilbud

Hjerterehabilitering

Hjerterehabilitering gir økt arbeidskapasitet og bedre livskvalitet, og kan være like viktig som medikamentell behandling. Målet er økt bevissthet om egen livsstil for å redusere risikoen for ny hjertesykdom.