LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Hjerterehabilitering

Tilbys ved

Hjerterehabilitering gir økt arbeidskapasitet og bedre livskvalitet, og kan være like viktig som medikamentell behandling. Målet er økt bevissthet om egen livsstil for å redusere risikoen for ny hjertesykdom.

Rehabilitering er en viktig behandlingsform etter blant annet hjerteinfarkt og hjerteoperasjoner. Resultatene viser at rehabiliteringen gir økt arbeidskapasitet, bedre livskvalitet og mestring, og er i mange tilfeller like viktig som behandling med medikamenter.

Målet for kurset er å gi praktisk og teoretisk kunnskap om hva du kan gjøre selv for å redusere risikoen for ny hjertesykdom. Hjerterehabiliteringen tar sikte på å at du skal kunne gjenvinne trygghet, og har fokus på fysisk aktivitet og kosthold for å redusere risikoen for ny hjertesykdom.

Hjerterehabiliteringen hos oss gir deg

  • varig endring i livsstil og vaner
  • bedre mestring av sykdommen og økt livskvalitet
  • mulighet til å forbli arbeidsaktiv eller komme tilbake i jobb

Hvem passer kurset for?

Rehabiliteringsoppholdet passer for deg som

  • er hjerteinfarktpasient (tidligst 6 uker etter infarktet)
  • er hjerteoperert (tidligst 8 uker etter operasjonen)
  • har vært til utblokking uten infarkt (2-4 uker)
  • anginapasient i stabil fase
  • har andre hjertelidelser

For å delta på kurset må du være selvhjulpen og kunne delta i variert fysisk aktivitet.

Om kurset

På LHL-klinikkene Nærland gjennomfører du rehabiliteringen som en del av en gruppe på cirka ti personer. Kurset går over tre uker.

Vi legger vekt på kognitive teknikker, oppmerksomt nærvær, å lære hva kroppen tåler av belastning ved fysisk aktivitet, verdien av et sunt kosthold, røykeslutt, livsstilsendringer, økt mestring og livskvalitet.

God kartlegging er helt nødvendig. Vi tar utgangspunkt i utredningen fra henvisende instans, testresultater og samtaler med fagpersonell ved innkomst. Du skal den første uken, med veiledning av fagpersonell, formulere egne mål og forventninger til oppholdet. Dette berører også tankeprosessen vedrørende mer langsiktige mål.

Rehabiliteringsoppholdet er gruppebasert, men tilpasses individuelt etter behov. Du vil tilegne deg både kunnskaper, ferdigheter og holdninger i en interaktiv gruppedynamisk endringsprosess.

Hvordan søker jeg?

Søknad om opphold på LHL-klinikkene Nærland må sendes av fastlegen, sykehuslege, bedriftslege eller privatpraktiserende spesialist. Legen bruker et fastsatt henvisningsskjema og sender det til:

Regional Vurderingseining for Rehabilitering
Østre Nesttunvei 2
5221 Nesttun

Sykehuslege eller privat spesialist kan sende søknad direkte til oss.

Har du eller legen spørsmål om selve søknaden kan du ringe 55 91 85 40.

Når vi har mottatt henvisningen og vurdert søknaden vil vi gi beskjed. Hvis du får innvilget plass sender vi deg et tilbud sammen med et skjema som du må fylle ut og returnere til oss.

Vi svarer gjerne på spørsmål! Ring oss på 51 79 82 70 eller sende en e-post til narland.post@lhl-klinikkene.no så hjelper vi deg gjerne.

Hva koster det?

Hvis du har fått henvisning fra lege betaler du kun egenandelen på 140 kroner døgnet, samt utgifter til kursmateriell på 400 kroner.

Egenandelen betales dagen etter ankomst. Skulle oppholdet bli avbrutt før avtalt tid, eller du av ulike grunner blir fraværende i deler av oppholdet, vil du få refundert de dagene du ikke har benyttet. 

Selv om du ikke får innvilget rehabiliteringsopphold av det offentlige kan du ta kurs hos oss på privat basis. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.