LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Tilbys ved

Målet er å gi veiledning i å mestre livet videre etter endt kreftbehandling, eller å mestre livet videre i en kreftrammet kropp.

Mange trenger hjelp til å vende tilbake til en mest mulig normal tilværelse etter kreftsykdom, og forskning viser at informasjon og fysisk aktivitet kan bedre livskvaliteten til kreftpasienter. Derfor er rehabilitering en viktig del av kreftbehandlingen.

En helhetlig tilnærming har som mål å bidra til økt innsikt og kjennskap til egen helse, og å bidra til større selvinnsikt og motivasjon, økt arbeidsevne og livskvalitet. Oppholdet skal på best mulig måte legge til rette for at du skal ivareta ditt funksjonsnivå, både fysisk, psykisk og sosialt.

Hvem passer kurset for?

Kreftrehabiliteringen er rettet mot deg som er medisinsk ferdigbehandlet for kreft og har behov for et fysisk, psykisk og sosialt løft. Siden du må bevege deg en del mellom boligen, spisesalen og treningsfasilitetene må du være selvhjulpen og klare noe fysisk aktivitet.

Om kurset

På LHL-klinikkene Nærland gjennomfører du kreftrehabiliteringen som en del av en gruppe på cirka ti personer. Kurset går over tre uker.

Gruppesamtaler og refleksjongsrupper er en viktig del av kurset hos oss. Å bli kjent med personer som har vært gjennom mye av det samme som deg selv gir rom for å diskutere og utveksle informasjon og erfaringer. Dette oppleves spesielt godt for mange av deltakerne våre.

Vi legger vekt på kognitive teknikker, oppmerksomt nærvær, mestring av senskader som følge av behandling, røykeslutt, fysisk aktivitet, livsstilsendringer, økt mestring og livskvalitet.

God kartlegging er helt nødvendig. Vi tar utgangspunkt i utredningen fra henvisende instans, testresultater og samtaler med fagpersonell ved innkomst. Du skal den første uken, med veiledning av fagpersonell, formulere egne mål og forventninger til oppholdet. Dette berører også tankeprosessen vedrørende mer langsiktige mål.

Rehabiliteringsoppholdet er gruppebasert, men tilpasses individuelt etter behov. Du vil tilegne deg både kunnskaper, ferdigheter og holdninger i en interaktiv gruppedynamisk endringsprosess.

Hvordan søker jeg?

Søknad om opphold på LHL-klinikkene Nærland må sendes av fastlegen, sykehuslege, bedriftslege eller privatpraktiserende spesialist. Legen bruker et fastsatt henvisningsskjema og sender det til:

Regional Vurderingseining for Rehabilitering
Østre Nesttunvei 2
5221 Nesttun

Sykehuslege eller privat spesialist kan sende søknad direkte til oss.

Har du eller legen spørsmål om selve søknaden kan du ringe 55 91 85 40.

Når vi har mottatt henvisningen og vurdert søknaden vil vi gi beskjed. Hvis du får innvilget plass sender vi deg et tilbud sammen med et skjema som du må fylle ut og returnere til oss.

Vi svarer gjerne på spørsmål! Ring oss på 51 79 82 70 eller sende en e-post til narland.post@lhl-klinikkene.no så hjelper vi deg gjerne.

Hva koster det?

Hvis du har fått henvisning fra lege betaler du kun egenandelen på 140 kroner døgnet, samt utgifter til kursmateriell på 400 kroner.

Egenandelen betales dagen etter ankomst. Skulle oppholdet bli avbrutt før avtalt tid, eller du av ulike grunner blir fraværende i deler av oppholdet, vil du få refundert de dagene du ikke har benyttet. 

Selv om du ikke får innvilget rehabiliteringsopphold av det offentlige kan du ta kurs hos oss på privat basis. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.