LHL

Hopp direkte til innhold

Fysikalsk medisin

En fysikalsk medisiner er en lege med spesialisering på muskel- og skjelettsykdommer. En konsultasjon hos en av våre legespesialister er et godt utgangspunkt for utredning av smerter i kroppen.

Våre spesialister har generell legeutdannelse og deretter fem års spesialisering innen utredning, behandling og rehabilitering av lidelser i muskel-/skjelettapparatet, muskelsykdommer, samt nevrologiske sykdommer. I tillegg har de bred erfaring innen idrettsmedisin med kompetanse på testing av utholdenhet, lunge- og hjertefunksjon.

I løpet av konsultasjonen vil det bli avklart om det er behov for videre medisinsk utredning med laboratorieprøver, røntgen, MR-bilder eller andre supplerende undersøkelser. Dersom problemstillingen tilsier det, kan det noen ganger gjøres ultralyd som et ledd i konsultasjonen. Det er ikke alltid at smertetilstander kommer fra muskelskjelettapparatet selv om pasienten relaterer smerten til dette. Legespesialisten vil utelukke andre alvorligere tilstander som bakgrunn for smerte før eventuell behandling igangsettes.

Legen vil ved behov kunne henvise til andre behandlere eller spesialister, og jobber ofte tett med andre faggrupper som fysioterapeut, manuellterapeut, ortoped, idrettsfysiolog, kardiolog, kiropraktor, ernæringsfysiolog og psykolog.

Som et ledd i spesialistkonsultasjonen gjøres av og til avansert injeksjonsbehandling av ulike typer (se nederst), sirkulasjonstester og utarbeidelse av enkle legeerklæringer. For eksempel søknad om å få dekket ortopediske hjelpemidler og ved behov bestilling av blodprøver.

Det vil alltid legges en plan for behandling, eventuell videre utredning og oppfølging. 

Injeksjonsbehandling kan være aktuelt. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktskjema

Har du spørsmål eller behov for andre henvendelser? Vi tar kontakt med deg så fort vi har mulighet.