Nimi

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Hjerteutredning

Er du i faresonen?

Regelmessig fysisk aktivitet er i all hovedsak bra for helsen. Forskning viser imidlertid at mangeårig utøvelse av intensive utholdenhetsidretter kan bidra til økt risiko for atrieflimmer som kan føre til hjerneslag.

Økende alder, høyt blodtrykk og tidligere hjertesykdom gjør deg også mer utsatt for atrieflimmer. Symptomer som uregelmessig puls, dårligere fysisk form eller økende tungpusthet ved anstrengelse kan være symptomer på atrieflimmer eller annen hjertesykdom.

Nimi har hjertespesialist som kan kartlegge atrieflimmer eller annen hjertesykdom og sette i gang behandling. Nimi har 30 års erfaring med utredning og behandling av idrettsutøvere og aktive mosjonister.

Nimi samarbeider med Varde hjertecenter.