Nimi

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Ankel- og fotoperasjon

På Nimi har vi landets fremste kirurger på fot og ankel som står klar til å hjelpe deg på kort tid. Vår ventetid er fra 0 til 3 uker fra din første henvendelse til operasjonen gjennomføres.

Denne tjenesten får du ved:

Ring oss på 02430 eller send inn forespørsel via skjema Kontakt oss

Når du kommer til Nimi med dine plager vil vi alltid prøve å unngå kirurgi – vi vil forsøke å gjøre deg frisk gjennom trening og rehabilitering.

Det er dog tilfeller der kun kirurgi er aktuelt, og da vil du være i rette hender. Våre spesialister finner den best egnede operasjonsmetoden, og jobber tett med andre fagdisipliner for å sikre deg et godt resultat og kort rehabiliteringstid.

Vi har høy kundetilfredshet: hele 92 prosent av våre kunder gir oss toppkarakter i sin tilbakemelding.

Konsultasjon

Konsultasjon i forkant av operasjonen skjer hos Nimi på Ullevål Stadion. Selve operasjonen foregår på LHL-sykehuset Gardermoen (fra mandag 9. april).

Under konsultasjonen vil vi gå gjennom selve inngrepet, gi deg informasjonen du trenger og prate om hva du må gjøre før og etter operasjonen. Du vil også få mulighet til å stille eventuelle spørsmål du måtte ha.

Før operasjonen

Mat/drikke: Du må møte fastende.

Medikamenter: Du skal ikke bruke betennelsesdempende medisiner to uker før operasjonen.

Under operasjonen

Operasjonene blir utført i narkose eller lokalbedøvelse, og varer i 30 – 60 minutter. Du må i tillegg være på oppvåkning i 30 minutter.

De som vil være tilstede under operasjon:

  • 1-2 kirurger
  • 1 anestesilege
  • 1 operasjonssykepleier
  • 1 anestesisykepleier

Operasjonsmetoder inkluderer artroskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi) og åpen kirurgi.

Etter operasjonen

Du kan reise hjem samme dag som du opereres, og vil få med deg resept på smertestillende medikament. Du vil være sykemeldt i en uke og opptil tre måneder, avhengig av yrke og type arbeidsoppgaver du utfører.  

Etter operasjonen vil du ha behov for rehabilitering og egentrening. Du vil få veiledning av en av våre erfarne fysioterapeuter.

Ortopediske kirurger

Pål J. Husby

Pål J. Husby

Klinikksjef kirurgi. Spesialist i ortopedisk kirurgi

Pal.Jeroen.Husby@lhl.no

  • 1997 Cand. Med. Universität Lübeck
  • 2007 Spesialistgodkjenning ortopedi

Avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling, LHL-sykehuset Gardermoen, siden 2017.

Sigurd Erik Hoelsbrekken

Sigurd Erik Hoelsbrekken

Spesialist i ortopedisk kirurgi

  • 2004: Cand. med. forskerlinjen, Universitetet i Oslo
  • 2009: PhD, Universitetet i Oslo
Jo Andreas Ording

Jo Andreas Ording

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Jo Andreas har medisinsk embetseksamen ved Royal College of Surgeons i Irland, samt 10 års praksis innen kirurgi ved Diakonhjemmets sykehus og Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Jobber fokusert på hofte og kne kirurgi med unikondylære kneproteser som spesialfelt. Han utfører også artroskopiske kneinngrep samt generell ortopedisk dagkirurgi.

Sigmar Jack

Sigmar Jack

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Sigmar har bred ortopedisk utdannelse fra Landspitali universitetssykehus, Reykjavik, Aker universitetssykehus, samt Lovisenberg Diakonale sykehus. Han har i praksis fokusert på artroskopisk kirurgi, skulderkirurgi, protesekirurgi, samt utviklet spesiell kompetanse innen fot- og ankelkirurgi.

Forsket på Gastrocnemius tenotomi og Hallux Valgus.

Stein Morten Sletten

Stein Morten Sletten

Spesialist i ortopedisk kirurgi

stein.morten.sletten@lhl.no

Uteksaminert fra Universitetet i Oslo 1987. Spesialistutdannelse ved sykehus i Oslo, Akershus og Østfold. Spesialist i generell kirurgi 1996 og i ortopedisk kirurgi 1998.

Omtrent 30 års erfaring innen kirurgi og ortopedi. 4 år ved Waynesboro hospital, Pennsylvania 2004-2008. 10 år ved Ringvoll Klinikken 2008-2018.

Bred kompetanse innen kikkhullskirurgi i skulder, albue, kne og ankel. Spisskompetanse innen skulderkirurgi, inkludert protesekirurgi. Bred erfaring innen protesekirurgi i kne, fot- og håndkirurgi.

Henrik Hofgaard

Henrik Hofgaard

Spesialist i ortopedisk kirurgi

henrik.hofgaard@nimi.no

Han har bred kirurgisk utdannelse fra Moss sykehus, Diakonhjemmets sykehus, Aker sykehus, Sophies Mindes hospital, Ullevål sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus samt fra privat praksis ved Røde kors klinikk, Axess sykehus og spesialistsenter, Cumberland Valley Orthopaedic Associates, USA samt, samt erfaring som klinikksjef og sykehusdirektør. 

Henrik har spesialkompetanse innen protese- og artroskopisk kirurgi.

Christian Hellum

Christian Hellum

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Christian Hellum har lang og bred erfaring med ryggkirurgi. Han jobber som overlege ved ryggseksjonen på Oslo Universitets Sykehus (OUS) og utfører ryggkirurgi ved Nimi.

Styremedlem i Norsk Kvalitetsregister for Ryggkirurgi og doktorgrad innen behandling av pasienter med kroniske korsryggsmerter.

Roger Trana

Roger Trana

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Roger Trana har lang og bred erfaring med ryggkirurgi. Han jobber som overlege ved ryggseksjonen på Oslo Universitets Sykehus (OUS) og utfører ryggkirurgi ved Nimi.

Styremedlem i Norsk Spinalkirurgisk forening.